1
Bạn cần hỗ trợ?
Đệm Massage Lưng nội địa AUX

Đệm Massage Lưng nội địa AUX

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu: AUX
Sản xuất: Nhật Bản
Điện: 100V
Màu sắc: Đen
Bảo hành: 6 tháng
Vận chuyển: Miễn phí

5,500,000 VNĐ

Đệm Massage Lưng Thrive MD-8690

Đệm Massage Lưng Thrive MD-8690

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu: Thrive
Sản xuất: Nhật Bản
Điện: 100V
Màu sắc: Đen
Bảo hành: 6 tháng
Vận chuyển: Miễn phí

4,000,000 VNĐ

Đệm Massage Lưng Fujimedic FM-002

Đệm Massage Lưng Fujimedic FM-002

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu: Fujimedic
Sản xuất: Nhật Bản
Điện: 100V
Màu sắc: Nâu
Bảo hành: 6 tháng
Vận chuyển: Miễn phí

4,200,000 VNĐ


Đệm Massage Lưng Fujimedic CM-005

Đệm Massage Lưng Fujimedic CM-005

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu: Fujimedic
Sản xuất: Nhật Bản
Điện: 100V
Màu sắc: Đen
Bảo hành: 6 tháng
Vận chuyển: Miễn phí

2,500,000 VNĐ

Đệm Massage Lưng Fujiiryoki SS-100

Đệm Massage Lưng Fujiiryoki SS-100

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu: Fujiiryoki
Sản xuất: Nhật Bản
Điện: 100V
Màu sắc: Đen
Bảo hành: 6 tháng
Vận chuyển: Miễn phí

5,500,000 VNĐ

Đệm Massage Lưng Fujiiryoki TR-S1

Đệm Massage Lưng Fujiiryoki TR-S1

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu: Fujiiryoki
Sản xuất: Nhật Bản
Điện: 100V
Màu sắc: Đen
Bảo hành: 6 tháng
Vận chuyển: Miễn phí

7,000,000 VNĐ


Đệm Massage Lưng Fujiiryoki MRL-1200

Đệm Massage Lưng Fujiiryoki MRL-1200

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu: Fujiiryoki
Sản xuất: Nhật Bản
Điện: 100V
Màu sắc: Đen
Bảo hành: 6 tháng
Vận chuyển: Miễn phí

7,500,000 VNĐ

Đệm Massage Lưng Mondiale MS-02

Đệm Massage Lưng Mondiale MS-02

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu: Mondiale
Sản xuất: Nhật Bản
Điện: 100V
Màu sắc: Nâu
Bảo hành: 6 tháng
Vận chuyển: Miễn phí

6,000,000 VNĐ

Đệm Massage Lưng Fujiiryoki MRL-1000

Đệm Massage Lưng Fujiiryoki MRL-1000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu: Fujiiryoki
Sản xuất: Nhật Bản
Điện: 100V
Màu sắc: Đen
Bảo hành: 6 tháng
Vận chuyển: Miễn phí

7,000,000 VNĐ


Đệm Massage Lưng Doctor AIR MS-001

Đệm Massage Lưng Doctor AIR MS-001

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu: Doctor AIR
Sản xuất: Nhật Bản
Điện: 100V
Màu sắc: Nâu
Bảo hành: 6 tháng
Vận chuyển: Miễn phí

4,000,000 VNĐ

Đệm Massage Lưng Dream Factory RT-2135

Đệm Massage Lưng Dream Factory RT-2135

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu: Df
Sản xuất: Nhật Bản
Điện: 100V
Màu sắc: Nâu trắng
Bảo hành: 6 tháng
Vận chuyển: Miễn phí

3,500,000 VNĐ

Đệm Massage Lưng Fujiiryoki MRL-1100

Đệm Massage Lưng Fujiiryoki MRL-1100

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu: Fujiiryoki
Sản xuất: Nhật Bản
Điện: 100V
Màu sắc: Màu đỏ
Bảo hành: 6 tháng
Vận chuyển: Miễn phí

7,000,000 VNĐ